Podcast 20/50 PREZAŠTIĆAVANJE DECE

Po čemu se razlikuje ranije i sadašnje vaspitanje i da li postoje „trendovi“ koji se plasiraju? Na koji način utiče prezaštićavanje na kasniju socijalnu adaptaciju dece?

Podcast 20/50 PREZAŠTIĆAVANJE DECE: Koje greške najčešće pravimo iako znamo da to nije dobro?

Zašto roditelji sve više izbegavaju reč NE i gde to vodi? Odakle toliko anksioznost kod mladih? Gde je nestala empatija i briga za druge?

Ovde možete pogledati podcast https://www.youtube.com/watch?v=max-_sCqljo&t=1619s

Najčešće greške u vaspitanju

Prekomerna zaštita

Preterana briga i zaštita mogu ograničiti razvoj samostalnosti i samopouzdanja kod dece. Važno je pružiti im priliku da se suoče s izazovima i naučiti ih kako da se nose sa njima.

Preterana kontrola

Preterana kontrola može ograničiti slobodu izbora i samostalnost kod dece. Važno je pružiti im prostor za samostalno donošenje odluka i učenje iz sopstvenih iskustava.

Nedostatak dozvoljavanja grešaka

Nedostatak tolerancije prema greškama može stvoriti strah od neuspeha kod dece. Važno je podsticati ih da uče iz grešaka i da se ne plaše eksperimentisanja i istraživanja.

Nedostatak granica

Nedostatak postavljanja jasnih granica može dovesti do nediscipline i poteškoća u ponašanju kod dece. Postavljanje granica pomaže deci da razumeju šta je prihvatljivo ponašanje.

Nedostatak komunikacije

Nedostatak otvorene i iskrene komunikacije može otežati razumevanje potreba i želja dece. Važno je uspostaviti redovnu komunikaciju i slušati njihove stavove i mišljenja.