Prijavite se i učestvujete u projektu “Za tebe, važna si” 2022

Centar za edukaciju SCENOVIZIJA poziva žene iz svih krajeva Vojvodine da učestvuju u projektu „Za tebe, važna si“.

Opšti cilj projekta je da se doprinese osnaživanju žena kako bi stekle neophodna znanja i motivaciju da ostvare svoja finansijska primanja, što bi doprinelo njihovom značajnijem učešću u privrednom i društvenom životu, kako lokalne sredine, tako i šire društvene zajednice, čime se doprinosi većoj rodnoj ravnopravnosti.

U sklopu projekta organizovaće se 4 INTERAKTIVNE TRIBINE na kojima će žene koje su uspele da ostvare svoje poslovne ideje preneti iskustva učesnicama tribina koje se još nisu usudile da krenu u realizaciju svojih projekata. Na tribinama će učestvovati poslovni konsultanti, stručnjaci za digitalni marketing ali i psiholozi koji će svojim savetima dati podršku i neophodnu motivaciju potencijalnim budućim preduzetnicama.

Važan segment tribina je isticanja značaja brige o sebi, mentalnom zdravlju i značaju finansijske nezavisnosti za jednu ženu. Nakon razgovora moderatora sa gostima, drugi deo tribina biće interaktivan i otvoren za pitanja učesnica. Nakon 3 tribine, motivisane učesnice imaće priliku da na 4. tribini predstave svoje ideje i dobiju konkretne savete i uputstva.

Projekat je usmeren na žene iz različitih sredina, urbanih i ruralnih, bez obzira na stručnu spremu. Visoko obrazovane žene dobiće šansu da prekinutu nit rada na sebi nastave tako što će biti motivisane da i pored  porodičnih obaveza mogu u svojoj kući, da rade i ostvare profit. Žene koje su nižeg obrazovanja takođe će dobiti šansu i ideje za samostalni rad, kao i uputstva za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.

Na ovaj način želimo da podržimo i žene koje su u etapi rađanja, podizanja dece ili nezaposlenosti kako bi se osetile uvaženo i ravnopravno sa muškarcima koji su za njih, u tim trenucima, osnova materijalne egzistencije.

Projekat “ZA TEBE, VAŽNA SI” je višeslojan i na više načina će doprineti unapređenju rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine. Obratiće se veća pažnja društvene zajednice i medija na osetljivu kategoriju žena koje su nezaposlene, a školovane.

Nakon završetka tribina, Centar za edukaciju SCENOVIZIJA pružiće medijsku i konsultantsku podršku svim učesnicama tribina prateći i usmeravajući njihov dalji rad.

TEME TRIBINA:

1. Kako identifikovati sopstvene potencijale

2. Koja je realna mogućnost za ostvarivanje cilja

3. Etape rada na realizaciji ideje

4. Ostvarivost i izvodljivost projekta

5. Psihološki aspekti i dobrobiti ulaska u nešto novo i korisno

6. Iskustvo i konsultacije sa glavnim sagovornicima

Prijave za učešće mogu se poslati do 1. marta, popunjavanjem kontakt forme na sajtu www.scenovizija.com, putem instagrama @scenovizija, facebook stranice Scenovizija centar za edukaciju ili preko mejla scenovizija@gmail.com. Učešće u projektu je besplatno.

TERMINI: 5 i 19 mart; 2 i 16. april u 17.00 sati.

MESTO: Kulturni centar Novog Sada, Katolička porta 5

Za dodatne informacije i pitanja sve zainteresovane ohrabrujemo da se jave putem mejla scenovizija@gmail.com ili na telefone 061 2732 181 / 060 433 43 44.

Organizator projekta: Centar za edukaciju SCENOVIZIJA
Projekat finansiraju: Pokrajinska Vlada i Zavod za ravnopravnost polova

PRIJAVITE SE I UČESTVUJTE