Samopregled nije dovoljan

Danas gotovo da ne postoji ni jedno stanje, bolest ili povreda, koja ne zahteva radiološki tretman u vidu „snimanja“ RTG-om, ultrazvukom, skenerom ili magnetnom rezonancom. Sve ove radiološke metode, a pogotovo magnetna rezonanca, kao najsavremenija, omugaćavaju vizualizaciju unutrašnjosti našeg tela i samim tim omogućavaju postavljanje dijagnoze. 

Dve godine pandemije su ostavile ozbiljne posledice na sve aspekte društva i života, posebno na dijagnostiku, terapiju i na praćenje pacijentkinja obolelih od karcinoma dojke.

Karcinom dojke predstavlja jedan od vodećih uzroka prevremene smrti kod žena u Srbiji. Visoka učestalost obolevanja od karcinoma dojke pripisuje se činjenici da do danas nisu otkriveni ili do kraja razjašnjeni svi uzroci njegovog nastanka, što dodatno naglašava da je pored mera primarne prevencije od ključnog značaja, zapravo rano otkrivanje karcinoma dojke.

Otkrivanjem karcinoma dojke u ranoj fazi bolesti stvara se mogućnost za njegovo efikasno lečenje – pravovremenom primenom odgovarajuće savremene terapije i daljim kontinuiranim tretmanom, moguće je spasiti puno života i značajno unaprediti kvalitet života obolelih žena.

Karcinom dojke godišnje se otkrije kod 4.600 žena u Srbiji. Samopregled je važan u preventivi, ali nedovoljan. Od karcinoma dojke godišnje u svetu oboli više od dva miliona žena, u Srbiji 4.600, što je i dalje, nažalost, negativna statistika.

Statistika nažalost govori da se žene ne javljaju na vreme, ne pregledaju se. To ne treba da bude privilegija žena u gradovima i radi se na tome da se zdravstveno osiguranje i zdravstvene usluge približe ženama u ruralnim područjima.

Treba pričati o tome da karcinom nije stigma, nije sramota. Da se žene ne leče kod kuće, da se ne previjaju bokvice, da ne očekuju da će to da nestane i da se kod lekara ode tek kad se nešto napipa.

Iskoristite svoju priliku, saznajte sve što vas zanima iz oblasti radiologije i uključite se u predavanje koje će u sklopu projekta ZDRAVA I PRAVA sa posebnim akcentom na temu “Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke”, 20. septembra u 19.00 sati putem zook aplikacije održati Prof. dr Dijana Nićiforović, radiolog.

Dijana Nićiforović diplomirala je na Univerzitetu u Novom Sadu, na Medicinskom fakultetetu 1996. godine. Od marta 1997. godine je u stalnom radnom odnosu u KCV Centru za radiologiju Novi Sad, a od 2001. godine radi kao doktorica specijalistkinja radiologije.

Magistrirala je 2004. god. a 2013. god. je odbranila doktorsku disertaciju. Usavršavala se u zemlji i inostranstvu:

Interventional Workshop on Interventional RadiologyPrague, 1997.. god. i 1998. god.

Seminar ESDIR – European Seminars on Diagnostic and Interventional Radiology -“The Impact of Computers and Information Technology on the Future of Imaging”, Istanbul, 2000.god.,

Cours " Brest imaging and Interventional Procedures&quot ; Novi Sad, 2008. god. i 2009. god.

• Ljubljana 2013. god. – edukacija iz skrininga karcinoma dojki

Training for Improvement of the National Program for Early Detection of Breast Cancer in Serbia, JICA Inernational

Cooperation Program of the Goverment of Japan, Yokohama February 2018.god.

Članica je Srpskog lekarskog društva (SLD), Društva lekara Vojvodine, Udruženja radiologa Srbije, Radiološke sekcije SLD-DRV i Evropskog udruženja radiologa –ESR.

Za sve informacije i prijavu, popunite kontakt formu na sajtu www.scenovizija.com, ili pošaljite poruku putem instagrama @scenovizija, facebook stranice Scenovizija centar za edukaciju ili preko mejla scenovizija@gmail.com. Učešće u radionicama je besplatno.

Za dodatne informacije i pitanja sve zainteresovane ohrabrujemo da se jave putem mejla scenovizija@gmail.com ili na telefone 061 2732 181 / 060 433 43 44.

Organizator projekta: Centar za edukaciju SCENOVIZIJA

Projekat sufinansiraju : Pokrajinska Vlada i Zavod za ravnopravnost polova