Biser Mediterana-Boka kotorska

Kao posebni zaljubljenici u Jadransko more, ovo leto 2022. posvetićemo najjužnijem fjordu Evrope, koji je od 1997. godine zvanično uvršten u Asocijaciju 28 najlepših zaliva sveta.

Sastoji se iz četiri međusobno povezana moreuza. Sa svih strana, Bokokotorski zaliv okružuju strme stene koje se ogledaju u modro plavoj vodi. Pored Herceg Novog, Risna, Perasta i Kotora, naša pažnja biće usmerena i na manja mesta, uvale, plaže koje zajedno krase ovaj najjužniji fjord u Evropi.

Tokom leta 2022. godine, obilazićemo i predstavljaćemo najlepša, poznata ali i skrivena mesta, plaže, uvale, restorane, lokale, ljude, njihove priče, specijalitete, kulturu i običaje Boke.

Neke od njih posetili smo prošlo leto, a sada su pred nama Njivice, Igalo, Herceg Novi, Savina, Meljine, Zelenika, Kumbor, Đenovići, Baošići, Bijela, Kamenari, Kostanjica, Morinj, Ljuta, Dobrota, Kotor, Škaljari, Muo, Prčanj, Donji Stoliv, Gornji Stoliv, Lepetane, Donja Lastva, Gornja Lastva, Krtoli, Luštica, Rose kao i druga manja naselja.

Bokokotorski zaliv duboko zalazi pod litice Lovćena (1.654 m) i Orjena (1.894 m). Počinje Hercegnovskim zalivom, koji se sužava u Kumborski tjesnac, tu prelazi u Tivatski zaliv, pa kroz Verige ulazi u Risanski i Kotorski zaliv. Prenosićemo snimke, fotografije, utiske i informacije sa svih zanimljivih lokacija.

Posebno bogastvo su i ostrva: Sveti Marko, Mamula, Gospa od Škrpjela, Sveti Đorđe, Milosrđa, Ostrvo Cvijeća i Mala Gospa.

Ukupna površina zaliva je 87,3 km²; maksimalna dubina: 60 m, a prosečna 27,3 m. Dužina obale iznosi 105,7 km. Svaki kilometar, plaža, mesto kriju svoju priču i mi ćemo biti tu da vam je prenesemo.